Cultuureducatie met kwaliteit

Leerlingen ontwikkelen culturele competenties

Leerlingen van alle leeftijden leren kunst te maken en mee te maken. Oftewel in een creatief proces te verbeelden en te beleven. Zo leren zij zich op "eigen-wijze" uit te drukken in dans, drama, beeldend, muziek en nieuwe media. Het experimenteren, onderzoeken en vormgeven van een creatief proces is belangrijk bij de ontwikkeling van de creativiteit en sluit aan bij de vaardigheden van de 21ste eeuw.

Ontwikkelarrangeurs

De Lindenberg heeft het project Cultuureducatie met Kwaliteit (kortweg CMK) omarmd. Met dit project geven we een impuls aan kwaliteit van cultuureducatie. In het kader daarvan gaan CMK-ontwikkelarrangeurs op basisscholen/brede scholen in de regio Nijmegen aan de slag. Zij werken samen met het team van de school aan structurele vernieuwing, verdieping en verankering van een doorlopende leerlijn cultuureducatie. Het versterken en vergroten van culturele competenties bij leerkrachten is onlosmakelijk verbonden met CMK.
Zo ontstaat op iedere school een afgestemd cultuurprogramma waarin een goede balans is gevonden tussen wat de leerkrachten zelf uitvoeren en voor welke lessen kunstvakdocenten worden aangetrokken. Centraal in dit traject staan het eigenaarschap van de school en haar leerkrachten, en meer ruimte voor eigen initiatief van de leerling.

Cultuureducatie met kwaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Nijmegen.