CmK Nijmegen gaat door

Subsidie toegekend voor periode 2017-2020

Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020

De Lindenberg gaat ook in de periode 2017-2020 door met het project Cultuureducatie met Kwaliteit.  Het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Nijmegen hebben een nieuwe subsidie toegekend voor de periode 2017 -2020.  Dat biedt ons de mogelijkheid om lopende programma’s op scholen zorgvuldig af te ronden en een aantal nieuwe programma’s op nog niet deelnemende scholen op te starten.

Activiteiten voor CMK 2017-2020

Om cultuuronderwijs te kunnen verankeren in het curriculum van de deelnemende Nijmeegse scholen, heeft de Lindenberg haar werkwijze binnen Cmk voor deze komende periode omschreven binnen de volgende activiteiten: 

  • Het implementeren van leerlijnen aansluitend bij het curriculum van de school
  • Het verdiepen van het curriculum door een procesgerichte didactiek
  • De creativiteitsontwikkeling van de leerling aansluitend bij de 21ste eeuwse vaardigheden
  • Het uitbreiden van vaardigheidslijnen voor de kunstvakken
  • Een scholingsprogramma voor leerkrachten
  • De deskundigheidsbevordering voor kunstvakdocenten en culturele partners
  • Het verankeren van cultuuronderwijs door te werken aan:  een vastgelegde cultuurvisie, een integraal onderwijscurriculum, een cultuurwerkgroep met vastgelegde taakuren, een breed draagvlak binnen het team bevorderen en het vormgeven van deskundigheidsbevordering van het (hele) schoolteam.

Meedoen aan CmK Nijmegen?

Ook nieuwe scholen kunnen nog aan de slag met CmK. Wil je als school deelnemen aan het programma? Neem contact op via: cmk@delindenberg.com.