CmK 3: 2021-2024

Iedereen kan meedoen!

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), het overheidsprogramma om cultuureducatie in het onderwijs te verbeteren, bestaat al sinds 2013. Scholen kunnen sinds dat jaar elke vier jaar een nieuwe aanvraag doen, op basis van de eisen die aan het begin van elke periode worden vastgesteld. Hierbij werken scholen samen met penvoerders. In Nijmegen is dit de Lindenberg.

CmK 3: 2021-2024

Begin 2020 werd duidelijk dat CmK nog eens vier jaar verlengd werd. Deze nieuwe periode loopt van 2021 tot en met 2024. Belangrijke boodschap van deze derde periode CmK is kansengelijkheid: iedereen kan meedoen. Ook scholen die nog weinig doen aan cultuureducatie worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.

Kwaliteitsverbetering cultuureducatie

Het belangrijkste is dat er een kwaliteitsverbetering plaatsvindt door deelname aan CmK; zelfs als de school nu nog helemaal aan het beginpunt staat van het ontwikkelen van cultuureducatie. Je hoeft geen enorme ideeën te hebben om mee te kunnen doen. Verder worden ook het speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs uitgenodigd om een aanvraag te doen.

Voor nieuwe én oude scholen

Een belangrijke doelstelling die CmK vanaf het begin heeft gehad is de duurzame ontwikkeling en verankering van cultuureducatie in het onderwijscurriculum, dus ook als de gelden van CmK niet meer beschikbaar zijn na het aflopen van de subsidieperiode.

De praktijk bleek in de afgelopen jaren vaak lastiger: scholen bleken terug te vallen en bleven behoefte aan geld en ondersteuning te hebben. Vandaar dat in deze derde periode van CmK ook oude scholen mee kunnen doen, waarbij sprake is van een soort van onderhoudscontract: het krijgen van ondersteuning bij het zelf vormgeven van cultuureducatiebeleid.

Ook meedoen met CmK? Neem contact met ons op cmk@delindenberg.com